وَ اَن لیس للانسان الّی ما سعی

براستی که انسان پدید آمده تا سعی و همت و تلاش کند !

راه اندازی و توسعه کسب وکار، فرآیند فروش، رسیدن به درآمد و بهسازی؛ اینها همگی در گرو اقدام، جرات و جسارت، سعی و تلاش و از همه مهمتر، آموزش صحیح و کاربردی در حوزه کسب و کار است.

ویژگی و مهارت های فروشنده - مشاغل فروشنده

امّا… به جرات می­توان گفت که؛ بسیاری از افراد از تاثیر فوق العاده آموزش­های به روز و حرفه ای در رونق و پویایی کسب و کارها بی خبرند!

در جوامع پیشرفته، تقریبا در تمامی حوزه های کسب وکارهای بزرگ و کوچک، تمایل روزافزون به استفاده از آموزش اصولی فروش، مشاوره های کسب و کار و دوره های بیزینس کوچینگ، برای افزایش بهره­ وری و درآمد و توسعه و ارتقاء کسب و کارها به امری اجتناب­ ناپذیر و واجب تبدیل شده است.

ویژگی و مهارت های فروشنده

من رضا مقدم بر آن شده­ ام تا با استفاده از تجارب کاری خود و آموزش های اصولیِ علمی و کاربردی، افراد و کسب و کارها را برای رسیدن به بهترین جایگاه رقابتی در حوزه­ های کاری و شغلی،  افزایش راندمان و درآمد حداکثری یاری و همراهی نمایم.

ارتباط با ما