دوره رکورد زدن در فروش و مشتری‌مداری

آنچه در این دوره آموزشی فرا خواهید گرفت؟ فروش تنها مسیر رسیدن یک کسب و کار به پول و درآمد…

4
1,180,000 تومان